aktuální krok: nabídka pojištění
nabídka pojištění osobní údaje rekapitulace souhlas s podmínkami a prohlášení pojistníka platba pojistného tisk pojistné smlouvy

Nápověda

Vyplňte následující formulář podle Vašich požadavků. Odpovídající nápovědu zobrazíte kliknutím do pole nebo přejetím myši na název pole.

sleva 10% při online sjednání

Nabídka pojištění

Vítejte v průvodci pro on-line sjednání pojištění domácnosti.

Specifikace pojištění

1. Jde o byt, který pojištěný obývá trvale (nikoli k rekreačním účelům)?
2. Byt pojištěného se nachází v :
3. Nachází se celý byt pojištěného v bezpečném podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad úrovní okolního terénu)?
Riziková skupina místa pojištění 1 2 3

Adresa místa pojištění

Ulice: Č.p.:* Č.or.:
Obec:* PSČ:
Část obce:

Pojištění domácnosti

Plocha bytu (m2)* Pojistná částka (Kč)*
Limity pojistného plnění
elektronické a optické přístroje, nosiče informací -
cennosti -
věci zvláštní hodnoty -
stavební součásti -
věci uložené v nebytovém prostoru -

Připojištění stavebních součástí – nad rámec limitu pojistného plnění

Připojištění stavebních součástí – pojistná částka

Doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Připojištění odpovědnosti – limit plnění

Údaje o pojistném

Pojistné bude placeno
Celkové roční pojistné před slevou -
Sleva za roční platbu 5 % -
Obchodní sleva za on-line sjednání 10 % -
Pojistné za pojistné období po slevě -
 
nahoru nahoru © 2009 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group