ATato stránka slouží k dodatečnému tisku smlouvy a asistenční karty (upozornění: v případě sjednání samostatného cestovního pojištění bez pojištění léčebných výloh v zahraničí se tiskne pouze pojistná smlouva, asistenční karta se netiskne). Tisk dokladů je umožněn po celou dobu platnosti pojištění. U pojistné smlouvy, kde úhrada pojistného je provedena prostřednictvím služby Servis 24, je možné, že smlouva ještě nebyla aktivována. Aktivace může trvat několik minut. Pouze v případě, že při zadávání transakce prostřednictvím aplikace Internetbanking jste do pole "Potvrzení E-mailem" jednorázově nevyplnili adresu online@koop.cz , není možné Vaši platbu okamžitě ověřit a celý další postup se zdrží až do obdržení platby na náš účet. S případnými problémy s tiskem smlouvy se prosím obraťte na: mjirousek@koop.cz


Číslo smlouvy: Zde je třeba vyplnit číslo pojistné smlouvy bez mezer (v případě platby prostřednictvím služby Servis 24 se jedná o variabilní symbol platby).
Rodné číslo pojistníka: Je třeba zadat rodné číslo pojistníka. Vše uvést bez mezer a bez lomítka.